home 首頁 navigate_next 最新消息 navigate_next 榮譽公告 navigate_next 賀 本系 劉羿君碩士生 考取112年高考三級考試客家事務行政類科第一名及普通考試客家事務行政類科第二名
賀 本系 劉羿君碩士生 考取112年高考三級考試客家事務行政類科第一名及普通考試客家事務行政類科第二名